Blog

Zakázané zátoky Oravskej priehrady

Minulý rok som si dal záväzok v maximálnej možnej miere spoznať neprístupné časti a zátoky Oravskej priehrady. Prakticky sa mi toto predsavzatie aj podarilo  naplniť. Ako poslednú časť som si nechával vtok Čiernej Oravy a s ním spojenú oblasť, v ktorej je celoročný zákaz výkonu rybárskeho práva. 

Jedná sa o tzv. Chránenú rybiu oblasť (nie rybársku, ako to úradníci svojho času definovali...a následne zmenili len v názve (v popisoch a dokumentoch naďalej vtipne operujú s termínom chrániacim rybárov ;)). 

Táto oblasť je pomerne ťažko prístupná. Osobným autom, pokiaľ chcete dodržať literu zákona a nevystavovať ho zbytočnému riziku odtiahnutia do Žiliny, sa dostanete najbližšie tak cca pol kilometra vzdušnou čiarou od vody (oblasť Chyžného ako aj Winiarczykówky (Vyšná Lipnica) v PL).  Zo Slovenskej strany je to podstatne ďalej, keďže celá časť tejto oblasti leží na hraniciach s Poľskom. Zo strany od Bobrova ste tiež cca 500 metrov vzdušnou čiarou od vody, no čaká vás ešte 30-40 minút reskej chôdze, kým zájdete k hraničnému kameňu a teda začiatku tejto časti. A to ted ešte predpokladám, že sa v oblasti vyznáte.

Žiaľ, značenie v oblasti je (aspoň zatiaľ) úplne nulové. Nikde som nenatrafil na žiadnu značku, napriek tomu, že sa o nich v popisoch revíru (v rýbárskom poriadku) hovorí. To som však spomínal v predchádzajúcom príspevku tu v blogu a nemá žiadny výnam sa k tomu vracať.

To, čo ma však nemilo prekvapilo je, že v tejto zakázanej časti sa veselo loví...či skôr pytliači? Stretol som niekoľko poľských rybárov. Vtipné je, že dvaja z troch to ani len nehrali na neznalosť. Každopádne nemyslím si, že to je vec len poliakov. Áno, tí to do tejto časti majú najbližšie a najschodnejšie, takže ich tam asi bude chodiť najviac. Ale ťažko sa mi verí, že by tam slováci nechodili vôbec.

Comments powered by CComment